Vedenie spoločnosti

Naši spoločníci

Od svojho založenia v roku 1974 je spoločnosť EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG rodinnou spoločnosťou. Štyria spoločníci Manfred Seysen, Christopher Seysen, Gabrijel Rejc a Petra Rejc stoja v čele firmy dodnes.

Rodina Seysenovcov je zodpovedná za obchodnú divíziu a rodina Rejcovcov za technologickú divíziu.

Christopher Seysen

Christopher Seysen je partnerom spoločnosti EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG od roku 2002 a je už druhou generáciou vo vedení spoločnosti. Do roku 2013 pôsobil aj ako konateľ pre obchod, pričom túto pozíciu prevzal v roku 2002 po svojom otcovi. Obaja spoločne vybudovali sieť predajných a zákazníckych pobočiek na všetkých kontinentoch, založili dcérske spoločnosti, a tým jasne umiestili spoločnosť EFAFLEX na svetovom trhu.

Manfred Seysen

Manfred Seysen je spoločníkom a spoluzakladateľom spoločnosti EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. Spoločnosť založil v roku 1974 spoločne s Gabrijelom Rejcom a Gustavom Meyerom. Spočiatku prevzal oddelenie vrát, ktoré sa v tom čase zameriavalo výhradne na rýchlobežné priemyselné vráta. Od roku 1986 do roku 2002 zastával funkciu konateľa a potom ju odovzdal svojmu synovi Christopherovi. Otec a syn odvtedy spoločne vybudovali rozsiahlu sieť predajných a zákazníckych pobočiek na všetkých kontinentoch a založili dcérske spoločnosti po celom svete.