Firemná filozofia

Náš úspech ako svetovej jednotky na trhu je založený nielen na výnimočnom technickom know-how, desiatkach rokov skúseností a dynamickom, inovatívnom oddelení výskumu a vývoja. To, čo nás robí silnými, sú naše hodnoty, ľudia v spoločnosti EFAFLEX, ktorí týmito hodnotami žijú: Vernosť a integrita,

rešpekt k životnému prostrediu, udržateľná činnosť v celom hodnotovom reťazci. V spoločnosti EFAFLEX sme presvedčení, že kvalita našich brán nie je len vlastnosťou výrobku. Táto kvalita je predpokladom pre to, aby nám naši zákazníci dôverovali a rešpektovali nás. Na tom nám záleží.

Vernosť

EFAFLEX je rodinný podnik: Lojalita je pre nás na prvom mieste. Súdržnosť rodiny – a tým myslíme súdržnosť rodiny EFAFLEX – je dôležitá v úspešných časoch, ale aj v menej úspešných časoch, pretože naši zamestnanci sú podstatnou a nenahraditeľnou súčasťou nášho úspechu.

arrow-down

Vernosť, EFAFLEX je rodinný podnik: Lojalita je pre nás na prvom mieste. Súdržnosť rodiny – a tým myslíme súdržnosť rodiny EFAFLEX – je dôležitá v úspešných časoch, ale aj v menej úspešných časoch, pretože naši zamestnanci sú podstatnou a nenahraditeľnou súčasťou nášho úspechu.,

Udržateľnosť

Ako rodinný podnik sme pochopili, že je dôležité pracovať udržateľne, aby sme umožnili žiť a pracovať aj budúcim generáciám. Naše konanie sa vyznačuje trvalou udržateľnosťou a environmentálnym povedomím. Všetci sme spoločne zodpovední za ochranu životného prostredia v oblasti našej činnosti a zaväzujeme sa dodržiavať zákony, predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia.

arrow-down

Udržateľnosť, Ako rodinný podnik sme pochopili, že je dôležité pracovať udržateľne, aby sme umožnili žiť a pracovať aj budúcim generáciám. Naše konanie sa vyznačuje trvalou udržateľnosťou a environmentálnym povedomím. Všetci sme spoločne zodpovední za ochranu životného prostredia v oblasti našej činnosti a zaväzujeme sa dodržiavať zákony, predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia.,

Rešpekt

Iba tí, ku ktorým sa pristupuje s rešpektom, sa môžu v pracovnom prostredí cítiť príjemne, a tým aj presvedčivo pracovať. O to dôležitejšie je, aby sme si to všetci uvedomili a dbali na to, aby sme sa k sebe vždy správali s rešpektom.

arrow-down

Rešpekt, Iba tí, ku ktorým sa pristupuje s rešpektom, sa môžu v pracovnom prostredí cítiť príjemne, a tým aj presvedčivo pracovať. O to dôležitejšie je, aby sme si to všetci uvedomili a dbali na to, aby sme sa k sebe vždy správali s rešpektom.,

Dôvera

Chceme, aby nám naši zamestnanci, zákazníci a partneri mohli plne dôverovať – a my im. Preto vyžadujeme úprimnosť a otvorenú komunikáciu, aby sme vytvorili základ dôvery a uznania.

arrow-down

Dôvera, Chceme, aby nám naši zamestnanci, zákazníci a partneri mohli plne dôverovať – a my im. Preto vyžadujeme úprimnosť a otvorenú komunikáciu, aby sme vytvorili základ dôvery a uznania.,

Kvalita

Vysoká kvalita našich výrobkov, osobná podpora našich zákazníkov a optimálny servis na mieste: to sú predpoklady nášho úspechu. Každý v každom oddelení spoločnosti EFAFLEX si to musí uvedomovať a podľa toho konať.

arrow-down

Kvalita, Vysoká kvalita našich výrobkov, osobná podpora našich zákazníkov a optimálny servis na mieste: to sú predpoklady nášho úspechu. Každý v každom oddelení spoločnosti EFAFLEX si to musí uvedomovať a podľa toho konať.,

Integrita

Udržanie a rozšírenie úspechu spoločnosti je hlavným cieľom každej spoločnosti. Integrita pre nás znamená spravodlivosť, čestnosť a spravodlivú a otvorenú spoluprácu. Dodržiavanie etických noriem je pre nás samozrejmosťou!

arrow-down

Integrita, Udržanie a rozšírenie úspechu spoločnosti je hlavným cieľom každej spoločnosti. Integrita pre nás znamená spravodlivosť, čestnosť a spravodlivú a otvorenú spoluprácu. Dodržiavanie etických noriem je pre nás samozrejmosťou!,

Máte otázky?

Spojte sa.

Sme tu pre vás!

Do online kontaktného formulára