Presvedčte sa sami.

V našej mediatéke nájdete filmy o našich rôznych systémoch brán v prevádzke, o úspore energie s vysokorýchlostnými bránami EFAFLEX a o našich periférnych systémoch na monitorovanie odbavovacej plochy.