Rýchlobežné rolovacie brány EFA-SRT® MTL

Rýchlobežné rolovacie brány pre logistiku

Brány EFA-SRT® MTL sú určené pre všetky aplikácie v rámci intenzívnych logistických procesov a sú vhodné najmä pre komerčné a priemyselné aplikácie v uzavretých priestoroch, ktoré nie sú vystavené vetru alebo poveternostným vplyvom. Vysokorýchlostné rolovacie brány (SRT) s mnohými možnosťami použitia, vybavenia a kombinácií pokrývajú širokú škálu mysliteľných aplikácií v rovnomennom spektre „materiál – doprava – logistika“ (MTL).

EFA-SRT® MTL v kocke:

 • Rýchlobežné rolovacie brány na priemyselné a komerčné účely v dopravníkovej technike
 • Vhodné najmä pre stiesnené priestory (šírka zárubne iba 60 mm)
 • Otváranie až 1,0 m/s
 • Zatváranie až 0,5 m/s
 • Až 150 000 pracovných cyklov za rok
 • Štandardné rozmery až Š = 2 500 mm × V = 3 000 mm

EFA-SRT® MTL v kocke:

 • Rýchlobežné rolovacie brány na priemyselné a komerčné účely v dopravníkovej technike
 • Vhodné najmä pre stiesnené priestory (šírka zárubne iba 60 mm)
 • Otváranie až 1,0 m/s
 • Zatváranie až 0,5 m/s
 • Až 150 000 pracovných cyklov za rok
 • Štandardné rozmery až Š = 2 500 mm × V = 3 000 mm

EFA-SRT® MTL v kocke:

 • Rýchlobežné rolovacie brány na priemyselné a komerčné účely v dopravníkovej technike
 • Vhodné najmä pre stiesnené priestory (šírka zárubne iba 60 mm)
 • Otváranie až 1,0 m/s
 • Zatváranie až 0,5 m/s
 • Až 150 000 pracovných cyklov za rok
 • Štandardné rozmery až Š = 2 500 mm × V = 3 000 mm

EFA-SRT® MTL v kocke:

 • Rýchlobežné rolovacie brány na priemyselné a komerčné účely v dopravníkovej technike
 • Vhodné najmä pre stiesnené priestory (šírka zárubne iba 60 mm)
 • Otváranie až 1,0 m/s
 • Zatváranie až 0,5 m/s
 • Až 150 000 pracovných cyklov za rok
 • Štandardné rozmery až Š = 2 500 mm × V = 3 000 mm

Detaily

EFA-SRT® MTL ako sťažený prístup (FTO) bez ochrany proti vstupu osôb Open

Prístup do nebezpečnej zóny je sťažený dvermi, ale nie je znemožnený. Napríklad v oblastiach, ktoré sú bezvýhradne chránené pred prístupom osôb a sú vyhradené iba pre dopravnú techniku, nie je nutné vybavovať brány MTL ochranou proti vstupu osôb. To sa označuje ako „obmedzenie prístupu“, pretože počas bežnej prevádzky nesmú do systému vstupovať žiadne osoby a prístup je povolený iba poučeným pracovníkom obsluhy po vypnutí celého systému, napr. na účely servisných prác alebo kontroly.
Zakončovací prvok môže byť voliteľne rovný alebo s predĺžením bránového profilu. Toto lokálne rozšírenie bránového profilu, ktoré je možné konfigurovať, umožňuje čo najlepšie prispôsobenie aktuálnym podmienkam. Svetelné závory je možné voliteľne integrovať do oboch variantov. Použitie svetelnej závory na úrovni bránovej čiary nie je možné.

 

EFA-SRT® MTL ako prevencia prístupu (FTM) s ochranou proti vstupu osôb Open

Aby bola zaručená ochrana osôb, sú brány v nebezpečných oblastiach vybavené ochrannými systémami, ako je bezpečnostná kontaktná lišta a svetelná závora alebo svetelná záclona „TLG“.
Typickou aplikáciou brán EFA-SRT® MTL je napríklad použitie na konci valčekového dopravníka v mieste prekládky z automatického dopravníkového systému na ručne vedené paletové vozíky.

Zakončovací prvok priamy
Na použitie ako zamedzenie prístupu (pešia premávka).
Pre všetky oblasti použitia je možné ako zakončovací prvok bránového profilu použiť vodorovný priebežný koncový profil so spínacou lištou v spojení so svetelnou závorou (závorami). Voliteľne tu ponúkame aj možnosť ochrany pomocou svetelnej záclony na úrovni bránovej čiary (TLG).

Zakončovací prvok s rozšírením bránového profilu
Na použitie ako zamedzenie prístupu (pešia premávka).
Individuálne konfigurovateľné lokálne predĺženie bránového profilu umožňuje optimálne prispôsobenie podmienkam na pracovisku. Predĺženie bránového profilu je podľa náčrtu vybavené horizontálnou bezpečnostnou lištou na zakončovacom profile. Okrem toho je úroveň zatvárania dverí monitorovaná svetelnou závorou (závorami).

Rôzne moduly pohonov Open

Brány EFA-SRT® MTL podporujú všetky aplikácie modernej intralogistiky. Na základe inštalačnej situácie, priestorových podmienok a špecifikácií súvisiacich s procesom vždy nájdete vhodný pohon. Pre dlhú životnosť a dynamickú prevádzku brán používame štandardne frekvenčné meniče. Prevádzková a osobná bezpečnosť sa presne riadi požiadavkami vašej aplikácie. Na tento účel sú k dispozícii rôzne systémy núdzového otvárania, bezpečnostné systémy a pulzové snímače. Okrem toho je možné použiť mechanické alebo indukčné koncové spínače (až do CAT. IV).

Máte otázky?

Spojte sa.

Sme tu pre vás!

Do online kontaktného formulára