Spoľahlivá a inovatívna ochrana proti výbuchu

 

Séria EX

Vysokorýchlostné dvere EFAFLEX série EX sú špeciálne navrhnuté na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v súlade so smernicou ATEX 2014/34/EÚ. Mechanická ochrana proti výbuchu vychádza z požiadaviek príslušnej zóny ochrany proti výbuchu EX. Všetky dvere radu EX sa môžu používať v zónach EX 1, 2, 21 a 22, čím sa zabezpečí najvyššia úroveň bezpečnosti pre personál, výrobky a zariadenia.