Optimálne procesné prepojenie

Séria MTL

Skratka MTL znamená Material – Transport – Logistics. Rozhodujúci rozdiel tu predstavuje jedinečná modulárna konštrukcia komponentov EFA-SRT® MTL: Kombináciou dokonale zladených a vzájomne variabilných modulov vytvoríte optimálne riešenie pre profesionálny tok materiálu, dokonalú prepravu a efektívnu logistiku.