Torlösung für die Automobilindustrie

Špeciálne vráta pre automobilové odvetvie

Automobilový priemysel kladie na stroje a personál najvyššie nároky. Spoločnosť EFAFLEX so svojimi špeciálnymi vrátami pre automobilový priemysel ponúka výrobcom a dodávateľom okrem iného maximálnu bezpečnosť, vysokú dostupnosť, rýchlosť, robustnosť, odolnosť a taktiež veľké množstvo cyklov otvárania a zatvárania. Bez ohľadu na to, či sa vráta používajú vonku alebo vnútri, vo výrobnej bunke, v klimatickej komore alebo na výrobnej linke. Nie nadarmo sa spoločnosť EFAFLEX radí medzi zákazníkov známych nemeckých a medzinárodných koncernov. Špecialisti na vráta nájdu efektívne riešenie aj pre tie najneobvyklejšie podmienky.

Mechanické rameno, ktoré dvíha časť karosérie a upína ju do stroja. Zvárací stroj, ktorý pri pohybe pozdĺž koľajnice iskrí. Výrobná linka, na ktorej niekoľko robotov súčasne razí prípravky do striech automobilov. Iná, v ktorej sa automaticky strieka farba na obnažené plastové prvky. Výrobná hala, v ktorej sa dva bočné diely zhora spúšťajú na podlahu vozidla. Klimatická komora, kde na vozidlo pôsobia extrémne teploty, vietor a zrážky na účely testovania. Skúšobná komora, kde sa vykonávajú skúšky emisií výfukových plynov a testovanie svetiel. „Automobilový priemysel je do značnej miery charakterizovaný automatizáciou, rýchlosťou a paralelnými procesmi,“ hovorí Florian Anzeneder, viceprezident pre predaj a marketing spoločnosti EFAFLEX, svetového lídra v oblasti výroby rýchlobežných vrát. Každý priestor má svoje špecifické požiadavky: napríklad vysokú úroveň tepelnej izolácie na udržanie konštantnej teploty; zvukovú izoláciu na minimalizáciu hladiny hluku v okolí pracoviska; zatemnenie na možnosť kontroly svetelných efektov; pružné závesy, aby nedošlo k poškodeniu predmetov; alebo priehľadnosť, ktorá umožňuje neustály výhľad do pracovného priestoru.

Ochranné zariadenia oddeľujú človeka a stroj
Zásadne dôležitým faktorom spoločným pre všetky riešenia vrát pre citlivé oblasti v automobilovom priemysle je bezpečnosť. Či už ide o zváraciu komoru, klimatizovanú bunku, výrobnú halu alebo robotickú linku – všade tam, kde prebieha automatizovaná práca so strojmi, musí byť riziko nehôd a porúch znížené na minimum. „Naše vráta fungujú ako oddeľujúce ochranné zariadenie medzi strojmi a ľuďmi,“ hovorí Florian Anzeneder.
 „Môžeme ich vybaviť vhodnými funkciami.“

Otvorenie iba v pokojovom stave
Na príklade lisu vo výrobnom procese ilustruje význam riešenia s ovládateľnými vrátami: „Skôr ako sa kvalifikovaný pracovník priblíži k stroju, aby doň vložil materiál, musia sa vráta otvoriť – v tej chvíli je stroj vypnutý. Keď opustí bezpečnostnú zónu, vráta sa opäť zavrú. Potom sa lis spustí a vykoná svoju operáciu. Až po dokončení operácie sa vráta opäť otvoria a umožnia prístup k stroju.“ Stručne povedané: Vráta rozpoznajú, kedy je stroj v prevádzke, a otvoria sa až vtedy, keď sa zastaví. Len tak je možné spoľahlivo chrániť personál.

Vráta komunikujú so strojmi
Predpokladom takého bezpečného a koordinovaného procesu je možnosť integrovať vráta do nadradeného riadiaceho systému príslušného stroja alebo systému, aby bola zaistená zodpovedajúca výmena signálov. „V tomto smere ponúka spoločnosť EFAFLEX špecifické riešenia pre potreby automobilového priemyslu,“ hovorí Florian Anzeneder. „Patria sem špeciálne komunikačné rozhrania, ako je AIDA alebo Profinet Safe. Mimochodom, v závislosti od požiadaviek môžu naše vráta aj voľne stáť v priestore, sú, samozrejme, rovnako bezpečné ako vráta zabudované do konštrukcie.“

Vysoká dostupnosť ako požiadavka zákazníka
„Rovnako dôležitá ako bezpečnosť je pre zákazníkov spoločnosti EFAFLEX dostupnosť vrát,“ hovorí Anzeneder: „Iba v prípade, že vráta trvale spoľahlivo fungujú, je možné zaistiť bezproblémovú prevádzku na pracovisku.“ Medzi svojich zákazníkov počíta EFAFLEX známych nemeckých aj medzinárodných výrobcov automobilov a veľa dodávateľských firiem. „S našimi výrobkami ponúkame priemyslu alternatívne riešenia. Pretože poznáme potreby zákazníkov a máme viac než štyridsaťročné skúsenosti v oblasti rýchlobežných vrát, dokážeme ich prispôsobiť akémukoľvek prostrediu a splniť požiadavky na bezpečnosť, energetickú účinnosť a optimalizáciu procesov.“

Komplexný balíček služieb vďaka globálnemu umiestneniu
„Ďalším dôležitým rysom je komplexný servis spoločnosti EFAFLEX, ktorý je k dispozícii v 65 krajinách sveta,“ hovorí Anzeneder. „Našim zákazníkom ponúkame kompletný balíček, a to iba so špeciálne vyškoleným a certifikovaným personálom. Na rozdiel od iných výrobcov v našom odbore nespolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb. Zákazníci tak u nás dostanú všetko z jednej ruky.“

K prehľadu odvetvia