Registrácia vrát

Prevádzkovateľ dverového systému nie je vždy pôvodný kupujúci. Medzi výrobcom a konečným používateľom výrobkov často stoja obchodní zástupcovia, výrobcovia zariadení, generálni dodávatelia a iné subjekty.

Na zabezpečenie úspešnej komunikácie medzi systémom EFAFLEX a prevádzkovateľom dverového systému je mimoriadne užitočná registrácia. Takto vám môžeme v prípade potreby rýchlejšie zasielať informácie a aktualizácie dôležité z hľadiska bezpečnosti.