Opravy a odstraňovanie porúch

Dobrý servis znamená: rýchlu obnovu a okamžitú dostupnosť vášho dverného systému.

Naši vyškolení servisní pracovníci a technici zaručujú profesionálnu a kompetentnú podporu pre váš dverový systém – po celom svete a počas celej životnosti vášho systému.