Konzultácia na mieste

Dobrý servis je pre nás samozrejmosť! Chcete sa zdarma poradiť o našich servisných službách? Váš servisný poradca EFAFLEX je vám kedykoľvek k dispozícii priamo na mieste. Sme výrobca brán A SÚČASNE servisná spoločnosť. Preto vám ponúkame kompletný servis pre vaše bránové systémy. Presvedčte sa sami!

Profesionálne know-how

Benefits Check Icon
Správny balíček služieb údržby pre vaše bránové systémy – bez ohľadu na výrobcu
Benefits Check Icon
Podpora pri plnení povinností prevádzkovateľa
Benefits Check Icon
Efektívne a na dopyte založené skladovanie zásob
Benefits Check Icon
Kontrola bezpečnosti prevádzky vašich bránových systémov
Benefits Check Icon
Predĺženie záruky vášho nového bránového systému EFAFLEX
Benefits Check Icon
Spoločné opatrenia s cieľom znížiť škody spôsobené kolíziami
Benefits Check Icon
Inventúrne hodnotenie vašich bránových systémov od všetkých výrobcov
Benefits Check Icon
Zvýšenie životnosti vašich bránových systémov
Benefits Check Icon
Inteligentné prepojenie vašich bránových systémov EFAFLEX pomocou systému EFA-SmartConnect
Benefits Check Icon
Odborná demontáž a spätná montáž existujúcich bránových systémov

Rýchlo k
správny
Kontaktná osoba: