Virtueller Raum

Rozhodnutie pre správne vráta sa deje vo virtuálnom priestore

Či už ide o architekta, inžiniera, alebo projektanta: EFAFLEX ponúka viac než 50 vrát vo forme 3D dát prostredníctvom BIMobject®, poprednej platformy na informačné modelovanie budov (BIM). Jan Hauffe, vedúci produktového manažmentu výrobcu vrát, informuje o výhodách tejto digitálnej metódy plánovania pre stavebníctvo. A opisuje, prečo je to cesta budúcnosti.

Stavebníctvo a projektovanie sa vyznačuje súčinnosťou mnohých rôznych odborných oblastí,
subjektov a profesií. Aby sa dosiahol dokonalý výsledok, musia všetci zúčastnení dôsledne
spolupracovať a vzájomne sa dopĺňať. To vyžaduje podrobnú, včasnú a, ak možno, bezchybnú komunikáciu, aby všetci mali vždy rovnakú úroveň znalostí. Iba na takom základe môže každý produktívne prispieť svojím dielom. Nedorozumenie pri výmene informácií a zlá koordinácia môžu mať, naopak, v tomto špeciálnom odvetví ďalekosiahle dôsledky – s ohľadom na náklady aj časovú náročnosť projektu.

Optimalizácia projektu od samého začiatku

S cieľom umožniť optimálne podmienky pre efektívnu, rýchlu a bezchybnú spoluprácu medzi architektmi, inžiniermi, odbornými projektantmi, staviteľmi, expertmi a remeselníkmi sa stavebníctvo okrem iného stále viac digitalizuje – hoci je v tomto kontexte takmer na konci rebríčka v porovnaní s inými odvetviami, ako sú telekomunikácie, informačné technológie, ale aj obchod alebo farmácia. Stále častejšie sa využíva metóda virtuálneho informačného modelu budovy, známa ako BIM, anglicky „Building Information Modeling“. Plánovanie, realizáciu, riadenie a facility management dokončovaného objektu je možné pomocou BIM optimalizovať už vo veľmi ranej fáze.

Prehľad v reálnom čase v každom štádiu
S cieľom umožniť optimálne podmienky pre efektívnu, rýchlu a bezchybnú spoluprácu medzi architektmi, inžiniermi, odbornými projektantmi, staviteľmi, expertmi a remeselníkmi sa stavebníctvo okrem iného stále viac digitalizuje – hoci je v tomto kontexte takmer na konci rebríčka v porovnaní s inými odvetviami, ako sú telekomunikácie, informačné technológie, ale aj obchod alebo farmácia. Stále častejšie sa využíva metóda virtuálneho informačného modelu budovy, známa ako BIM, anglicky „Building Information Modeling“. Plánovanie, realizáciu, riadenie a facility management dokončovaného objektu je možné pomocou BIM optimalizovať už vo veľmi ranej fáze.

Optimálne služby – aj digitálne
Výrobca rýchlobežných vrát z tohto dôvodu už niekoľko rokov spolupracuje s poprednou online platformou BIMobject®. „Samozrejme, že chceme našim zákazníkom ponúknuť čo najlepší servis aj digitálne,“ vysvetľuje Hauffe. Spoločnosť EFAFLEX už pripravila zodpovedajúce 3D dáta pre dátové modelovanie budov pre viac než 50 vrát a prostredníctvom platformy ich sprístupňuje architektom, inžinierom a projekčným kanceláriám. „Naša služba sa zatiaľ stretla s veľkým ohlasom.“ Nie div, pretože projekty, ktoré sú plánované prostredníctvom BIM, majú obvykle výrazne kratší čas výstavby, opisuje Hauffe. „Okrem toho ušetríte materiál, zdroje, pracovné sily – a v niektorých prípadoch sa dokonca vyhnete zmluvným pokutám. Procesy môžu prebiehať paralelne, kolízie sú vylúčené už vo fáze predbežného plánovania.“ Chyby pri plánovaní, ako je napríklad prerazenie vetracieho potrubia stenou, je možné odhaliť a opraviť už v počítači. „Skutočnosť, že to nezistíte až na stavbe a nemusíte potom všetko znovu odstraňovať alebo búrať a plánovať a stavať znovu, je rozhodujúcou výhodou – a ušetrený čas je skrátka obrovský faktor.“ Silný príklad: Výstavba najväčšieho letiska na svete v Číne, Peking-Daxing, bola založená na metóde BIM a zvládla sa v kratšom čase, než pri bežne vypočítanom čase výstavby. Okrem toho hrá BIM do kariet aj z hľadiska znižovania nákladov v rámci facility managementu, pretože, ako hovorí Hauffe: „Objekty je možné dokumentovať a optimalizovať po celý čas ich životnosti. Už aj to sa v praxi realizuje. Predpokladom optimálnych výsledkov zostáva, samozrejme, presné a bezchybné plánovanie, a to aj v BIM.“

Ako EFAFLEX pomáha potravinárskemu priemyslu?
Pre nás ako výrobcu rýchlobežných vrát je potravinársky a nápojový priemysel významným odvetvím, kde zákazníci používajú naše výrobky v celom dodávateľskom reťazci od zdroja až po spotrebiteľa.

Všestrannosť, funkčnosť a dlhá životnosť sú jedny z hlavných dôvodov, prečo sa supermarkety a výrobcovia potravín spoliehajú na naše vráta.

Máme viacero výrobkov určených špeciálne pre potravinársky priemysel. Výrobky, ktoré sú rýchle (až 4 metre za sekundu), aby sa znížil dopad prostredia, ako je vplyv chladu alebo tepla na potraviny, aby sa minimalizovalo riziko krížovej kontaminácie a zachovala sa kvalita vzduchu. Mraziarenské vráta, ktoré poskytujú výnimočnú izoláciu v zónach s prevádzkovou teplotou ±30 °C.

Sortiment zahŕňa špirálové vráta, ktoré sa otvárajú vysokou rýchlosťou (rad S), rolovacie vráta (EFA-SRT EC®), ktoré ponúkajú najvyššiu úroveň hygieny a ľahko sa čistia, a náš mraziarenský termomotor (TK) s výnimočnými izolačnými vlastnosťami.

Či už ide o nakladacie rampy, výrobné priestory, baliace, skladovacie alebo expedičné priestory: EFAFLEX ponúka rýchlobežné vráta, ktoré spĺňajú tieto individuálne požiadavky.

Covid možno zmenil svetový trh s potravinami. Spoločnosť EFAFLEX má však schopnosť a flexibilitu sa týmto zmenám prispôsobiť a podporiť potravinársky priemysel v jeho snahe dodávať potraviny spotrebiteľom aj supermarketom.


BIM-Keyvisual

BIM vyžaduje rozsiahle know-how

Čo sa týka ponuky našich výrobkov, plánuje EFAFLEX okrem optimalizácie súčasných štruktúr a služieb pre BIM v budúcnosti otvoriť ďalšie digitálne platformy. Mimochodom, nejde len o poskytovanie služieb, zdôrazňuje Hauffe: „Know-how, ktoré treba získať, musí byť rovnako komplexné ako samotné platformy. Pokiaľ ide o potrebné odborné znalosti, a zároveň aby sme zostávali stále v obraze, neustále pracujeme na tom, aby sme si čo najskôr vytvorili rozsiahlu pozíciu. Súčasťou nášho vzdelávania je: V tomto kontexte sa ako osamelý bojovník ďaleko nedostanete. Chceme sa podieľať na utváraní vecí – preto sa intenzívne venujeme práci v združeniach. Neustále si vymieňame odborné znalosti a skúsenosti. A sme radi za každú firmu, ktorá chce v tomto smere spolupracovať.“

Fakty a výhody v kocke

Čo sa týka ponuky našich výrobkov, plánuje EFAFLEX okrem optimalizácie súčasných štruktúr a služieb pre BIM v budúcnosti otvoriť ďalšie digitálne platformy. Mimochodom, nejde len o poskytovanie služieb, zdôrazňuje Hauffe: „Know-how, ktoré treba získať, musí byť rovnako komplexné ako samotné platformy. Pokiaľ ide o potrebné odborné znalosti, a zároveň aby sme zostávali stále v obraze, neustále pracujeme na tom, aby sme si čo najskôr vytvorili rozsiahlu pozíciu. Súčasťou nášho vzdelávania je: V tomto kontexte sa ako osamelý bojovník ďaleko nedostanete. Chceme sa podieľať na utváraní vecí – preto sa intenzívne venujeme práci v združeniach. Neustále si vymieňame odborné znalosti a skúsenosti. A sme radi za každú firmu, ktorá chce v tomto smere spolupracovať.“

EFAFLEX poskytuje modely BIMobject® zdarma prostredníctvom svojej domovskej stránky: www.efaflex.com – alebo na www.bimobject.com/de/efaflex.