Rýchlobežné brány v stanici technickej kontroly

Rýchlobežné brány nie sú bežným prvkom v staniciach technickej kontroly, ale ich použitie prináša významné výhody aj v tomto špecifickom prostredí. Stanica technickej kontroly, ktorá sa rozhodne pre inštaláciu rýchlobežných brán, totiž môže ťažiť z ich rýchlosti, spoľahlivosti aj dlhovekosti. Jednou z takých staníc, kde sú novo inštalované rýchlobežné brány, je pobočka firmy AUTOTEST TKMV v Náchode v Královohradeckom kraji v ČR. Do svojej prevádzky si v roku 2024 vybrali brány EFA-SST Essential. Prečo si vybrali práve rýchlobežné brány od spoločnosti EFAFLEX, aké parametre tieto brány musia spĺňať a ktoré zlepšenia tento krok priniesol?

Výzvy stanice technickej kontroly

V náchodskej stanici sa vykonávajú technické aj evidenčné prehliadky vozidiel, ale aj overovanie tachografov a vydávajú sa aj europlakety (ekologické plakety). Spomínaná stanica tak pravidelne prijíma širokú škálu vozidiel, okrem osobných automobilov aj tie nákladné, autobusy, kamióny, motocykle aj traktory. Väčšina týchto vozidiel vyžaduje dostatočne veľký priestor na vjazd, ktorý tiež umožní rýchly vjazd do miest na meranie. Jednou z kľúčových požiadaviek je, aby brány umožňovali rýchle a efektívne odbavenie vozidiel, čím sa minimalizujú čakacie doby, a zvyšuje sa tak celková efektivita stanice. Navyše musia byť brány spoľahlivé a odolné, aby zvládli každodennú vysokú frekvenciu používania.

"Inštalácia rýchlobežných brán EFAFLEX priniesla výrazné zlepšenie pracovných podmienok aj zrýchlenie procesov. Predtým naši pracovníci museli často čakať, kým sa brána otvorí a zatvorí, čo zdržiavalo celý proces. S rýchlobežnými bránami je to teraz všetko oveľa rýchlejšie a plynulejšie. Ďalším plusom nových brán sú priehľadové lamely, takže technici vidia, kto čaká na druhej strane, a to uľahčuje komunikáciu a zaisťuje hladký priebeh kontroly. Vďaka týmto bránam sme schopní obslúžiť viac zákazníkov za kratší čas a to je pre nás aj pre nich veľká výhoda."
Vladimír Novák, AUTOTEST TKMV

Inštalácia rýchlobežných brán a demontáž sekcionálnych

V stanici technickej kontroly sa rozhodli pre inštaláciu rýchlobežných brán EFAFLEX s označením EFA-SST Essential, ktoré sú známe svojou rýchlosťou otvárania a zatvárania, dlhou životnosťou a vysokou spoľahlivosťou. Rýchlosť otvárania dosahuje až 0,5 metra za sekundu, čím hravo prekonáva rýchlosť otvárania sekcionálnych brán. Tieto brány boli doplnené o priehľadové lamely, ktoré zlepšujú svetelné podmienky vo vnútri stanice a zároveň umožňujú technikom vidieť, kto čaká vonku na odbavenie.

Pôvodné brány priehľadové lamely nemali, a kvôli kontrole stavu pred vjazdom sa tak museli brány otvárať. To bolo najmä v období nepriaznivého počasia nepríjemné pre zamestnancov stanice, pretože sa zbytočne odvetrávalo teplo vo vnútri haly. Priehľadové lamely navyše poskytujú technikom prehľad o situácii na druhej strane brány, a to prispieva k lepšej organizácii práce a bezpečnosti.

V rámci spolupráce na inštalácii nových rýchlobežných brán bola vykonaná aj demontáž starých sekcionálnych brán. Tento krok zaistil, že pracovníci stanice nemali žiadne starosti s odstraňovaním starých brán, čo im ušetrilo čas aj námahu. Celý proces prebehol hladko a bez komplikácií a nové brány boli rýchlo nasadené do prevádzky.

"Naša spolupráca so stanicami technickej kontroly sa ešte len rozbieha, ale už teraz ju môžeme hodnotiť ako úspešnú. Rýchlobežné brány EFAFLEX prinášajú výrazné zlepšenie ich prevádzky, a to najmä vďaka rýchlemu otváraniu a zatváraniu. Súčasťou zákazky vo firme AUTOTEST TKMV bola aj demontáž starých brán, ktorá prebehla v réžii našich technikov, takže inštalácia nových sa uskutočnila hladko a bez komplikácií, čo klientovi ušetrilo čas a námahu. Skúsenosti náchodskej stanice technickej kontroly s rýchlobežnými bránami ukazujú, že táto technológia môže priniesť významné zlepšenie aj v prostredí, kde nie sú bežne používané."
Martin Lukeš, EFAFLEX

Prečo sa rýchlobežné brány hodia do staníc technickej kontroly

Kľúčovou výhodou rýchlobežných brán EFAFLEX je rýchlosť ich otvárania a zatvárania, čo je dôležité pre efektívnu prevádzku stanice. Rýchle otváranie a zatváranie minimalizuje prestoje a umožňuje plynulý vjazd a výjazd vozidiel, čo je obzvlášť dôležité pri odbavovaní veľkých vozidiel, ako sú nákladné automobily či autobusy. Vďaka rýchlemu otváraniu a zatváraniu veľkých brán dochádza len k minimálnym únikom tepla. To oceňujú najmä pracovníci stanice, pretože na pracovisku tak panujú lepšie tepelné podmienky.

Spoľahlivosť a bezpečnosť

Rýchlobežné brány EFAFLEX sú konštruované tak, aby vydržali intenzívne používanie aj náročné podmienky, čo zaisťuje ich dlhodobú spoľahlivosť a minimálne prevádzkové náklady. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní bol pre prevádzkovateľa aj fakt, že aj napriek vyšším počiatočným nákladom prínosy rýchlobežných brán túto investíciu v horizonte ich životnosti rýchlo vykompenzujú. Zvýšená efektivita prevádzky, znížené čakacie doby aj menšie úniky tepla vedú k lepšej obslužnosti zákazníkov, vyššej produktivite aj nižším nákladom na vykurovanie stanice technickej kontroly.

AUTOTEST TKMV Náchod

 • Technická stanica so širokým záberom – okrem osobných automobilov preveruje aj nákladné automobily rovnako ako autobusy, kamióny, motocykle a traktory.
 • Vykonáva technické aj evidenčné prehliadky vozidiel, overovanie tachografov.
 • Vydáva europlakety rôznych stupňov.
 • Stanica obsluhuje zákazníkov od pondelka do soboty.

EFAFLEX v AUTOTEST TKMV

 • Prvá brána inštalovaná v roku 2024.
 • V priebehu ďalších rokov bude na stanici inštalovaných štvoro brán EFAFLEX EFA-SST Essential s rýchlosťou otvárania až 0,5 m/s a ročnou garanciou 100 000 cyklov.

Prečo mať brány od EFAFLEX

 1. Unikátny rýchlobežný bránový systém
 2. Najrýchlejšie brány na trhu 
 3. Možnosť výberu zo 65 typov brán
 4. Certifikácia brán pre jednotlivé segmenty 
 5. Individuálna veľkosť brán 
 6. Výroba najväčších brán na trhu so zvýšenou odolnosťou proti vetru 
 7. Dokonalé tesnenie brán
 8. Splnenie individuálnych požiadaviek pre každý výrobný priestor
 9. Výroba brán priamo v Českej republike 
 10. Spoľahlivá prevádzka pri počte až 250 tisíc otváracích cyklov za rok
 11. Vlastný servis zaisťovaný priamo pracovníkmi EFAFLEXu
 12. Výroba väčšiny náhradných dielov do 24 hodín