Servis údržby

Vysoká dostupnosť s optimálnym servisom údržby

Pravidelná preventívna starostlivosť a údržba, ako aj použitie originálnych náhradných dielov EFAFLEX zabezpečujú dlhodobú životnosť a optimálnu funkčnosť Vašich vrát. Najlepšie vyškolení servisní technici EFAFLEX Vám poskytujú svoju podporu pri rozoznávaní a minimalizácii opotrebenia Vašich vrát v dôsledku každodenného vysokého zaťaženia.

Pomocou intervalov údržby individuálne prispôsobených pre Váš konkrétny prípad zvýšite životnosť svojich vrát a zároveň znížite dobu výpadkov a náklady na opravy.

Preto ponúka EFAFLEX individuálne ponuky údržby pre predpísané kontroly automatických vrát všetkých výrobcov.