Rýchlobežné špirálové brány EFA-SST® ISO-60

Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®

EFA-SST® ISO-60 jedným pohľadom

 • Max. tepelná izolácia s lamelami EFA-THERM®
 • Hodnota U až 0,8 W/m2 K
 • 60 mm silný záves brán
 • Otváranie až 2,5 m/s
 • Zatváranie až 1,0 m/s
 • Až 250.000 zmien zaťaženia p.a.
 • Štandardné konštrukčné veľkosti až š=6.000mm x v=6.000mm

Uzatváracie brány pre tepelne regulované zóny

Brány v chladených priestoroch musia odolávať veľmi vysokým zaťaženiam. Špičková kvalita a perfektné spracovanie sú predpokladom preto, aby všetky súčasti odolávali chladu a vlhkosti. Brány EFA-SST® ISO-60 sú ideálnymi uzatváracími bránami tam, kde sa požaduje v silne frekventovaných otvoroch náročná izolácia, napríklad v chladiarniach.

Perfektne izolujú, šetria energiu

Brány EFA-SST® ISO-60 spájajú dve technológie brán firmy EFAFLEX do jedného inovačného riešenia: niekoľkonásobne patentovaná špirála a vysoko izolované lamely. Naviac zabraňujú náročné utesnenia výmene vzduchu a teplôt. Tieto súčasti tvoria vynikajúcim spôsobom izolované brány.

 

Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®

EFA-SST® ISO-60 jedným pohľadom

 • Max. tepelná izolácia s lamelami EFA-THERM®
 • Hodnota U až 0,8 W/m2 K
 • 60 mm silný záves brán
 • Otváranie až 2,5 m/s
 • Zatváranie až 1,0 m/s
 • Až 250.000 zmien zaťaženia p.a.
 • Štandardné konštrukčné veľkosti až š=6.000mm x v=6.000mm

Perfektná tepelná izolácia

Dokonalosť v detailoch

Lepšiu tepelnú izoláciu ako kedykoľvek predtým zaručujú od teraz izolačné lamely hrubé 60 milimetrov EFA-THERM®! Lamely sú sériovo termický oddelené. Vynikajúce vertikálne a horizontálne utesnenia EFA-SST® ISO-60 zaisťujú špeciálne vyvinuté detaily. Vertikálne izolácie k rámu zaisťujú termicky oddelené hliníkové profily s tesneniami, odolnými proti opotrebeniu. Horizontálny priestor medzi napojením na stavbu a závesom brán uzatvára aktívne tesnenie prekladu z hliníka. Pre použitie pri vysokých rozdieloch teplôt alebo vysokej vzdušnej vlhkosti môžu byť obidve utesnenia voliteľne vybavené vykurovacími pásmi.

Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®

EFA-SST® ISO-60 jedným pohľadom

 • Max. tepelná izolácia s lamelami EFA-THERM®
 • Hodnota U až 0,8 W/m2 K
 • 60 mm silný záves brán
 • Otváranie až 2,5 m/s
 • Zatváranie až 1,0 m/s
 • Až 250.000 zmien zaťaženia p.a.
 • Štandardné konštrukčné veľkosti až š=6.000mm x v=6.000mm

Chladenie potravín

Konštantné teploty

Brány EFA-SST® ISO-60 sa používajú všade tam, kde musia byť dodržiavané konštantné nízke teploty, napríklad v oblasti zásobovania leteckých spoločností potravinami, Airline Catering. Pre zaistenie trvalej kvality podávaných jedál je nutné konštantné a presné chladenie. Práve brány sú tu citlivým prechodom medzi dvoma teplotnými zónami.

Perfektné utesnenie

V zatvorenom stave zaisťuje termicky oddelená izolačná lamela s dvojitými stenami u brán EFA-SST® ISO-60 s dvojitým gumovým tesnením zodpovedajúcu izoláciu. Z dôvodu vysokej fluktuácie tovaru musia brány v oblasti Airline Catering absolvovať príslušne veľa operácií otvárania. Pritom zabraňují vysoké rýchlosti rýchlobežných brán EFAFLEX príliš silnej výmene teplôt.

Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®

EFA-SST® ISO-60 jedným pohľadom

 • Max. tepelná izolácia s lamelami EFA-THERM®
 • Hodnota U až 0,8 W/m2 K
 • 60 mm silný záves brán
 • Otváranie až 2,5 m/s
 • Zatváranie až 1,0 m/s
 • Až 250.000 zmien zaťaženia p.a.
 • Štandardné konštrukčné veľkosti až š=6.000mm x v=6.000mm

Bezpečnostné zariadenie

S absolútnou istotou

Rýchlobežné vráta EFAFLEX Vám zaručujú samozrejme aj vzhľadom k bezpečnosti najvyšší štandard. Ako predný výrobca si je firma EFAFLEX vedomá svojej zodpovednosti! Preto je tiež našou ambíciou robiť priekopnícku prácu tiež v oblasti bezpečnosti. Naše systémy Vám prinášajú podstatne viac bezpečnosti - jak pre osoby, tak tiež pre náklady a vráta samotné.

Jedinečné systémy - pre väčšiu bezpečnosť

Nie len samotné vráta EFAFLEX spĺňajú najvyššie nároky. Tiež príslušné bezpečnostné systémy ponúkajú jedinečné výhody. EFA-SCAN®, najnovší patent firmy EFAFLEX, je prvý laserový skener na svete pre aplikáciu na vrátách a pritom zdroj impulzov a bezpečnostný systém v jednom.