Naše firemné sídla

Naše firemné sídla

Odbyt po celej Európe
Odbyt po celom svete

TEKTRA A/S
p. Claus Sondergaard
Birkegårdsvej 20
8361 Hasselager

Phone: +45 87 38 8888
Fax: +45 86 286965
Mobil: +45 20608148
tektra@tektra.dk