FAQ

Časté otázky

 • Rád(a) by som požiadal(a) o informačné materiály o výrobkoch EFAFLEX. Na koho sa môžem obrátiť?

  Rád(a) by som požiadal(a) o informačné materiály o výrobkoch EFAFLEX. Na koho sa môžem obrátiť?

  Na našej webovej stránke pod bodom menu "Kontakt" si môžete vyžiadať informačný materiál k našim výrobkom.

 • Keď si chcem dohodnúť termín pre poradenstvo, s kým sa spojím?

  Keď si chcem dohodnúť termín pre poradenstvo, s kým sa spojím?

  ¨Na našej webovej stránke môžete pod bodom menu "Zastúpenie" zadaním Vášho poštového smerovacieho čísla zistiť Vášho zodpovedného zástupcu firmy EFAFLEX.

 • Sú rýchlobežné brány vhodné pre únikové cesty?

  Sú rýchlobežné brány vhodné pre únikové cesty?

  Nie všeobecne. Niekoľko schválení už bolo vykonaných, ale tieto sú závislé na jednotlivých prípadoch, okolí a miestnych predpisoch. Pred použitím rýchlobežných brán v únikových cestách je predovšetkým nutné informovať sa tak u výrobcu brán, ako aj u inštitúcií, vykonávajúcich skúšky.

 • Ako môžem použitím rýchlobežných brán EFAFLEX šetriť energiu?

  Ako môžem použitím rýchlobežných brán EFAFLEX šetriť energiu?

  Krátkymi časmi otvárania a zatvárania je možné minimalizovať stratu tepla a chladu medzi vonkajším a vnútorným priestorom. Naviac je možné vďaka našim vynikajúcim hodnotám tepelnej izolácie našich nových lamiel EFA-THERM udržiavať minimálnu stratu tepla a chladu v kľudovom stave.

 • Čím sú charakteristické rýchlobežné brány?

  Čím sú charakteristické rýchlobežné brány?

  Rýchlobežné brány sú bránové zariadenia, ktoré sa montujú prevažne v podnikateľskej oblasti a v priemysle. Predstavujú ďalší technický vývoj známych sekcionálnych brán alebo rolovacích brány. Rozdiely sú predovšetkým v konštrukcii, zamerané na vysoké rýchlosti chodu a vysoký počet zmien zaťaženia (otváranie a zatváranie).

 • Preberá firma EFAFLEX tiež údržbu brán iných výrobcov?

  Preberá firma EFAFLEX tiež údržbu brán iných výrobcov?

  V rámci odporúčaných dohôd o údržbe prevezme náš servis predpísané preskúšanie pre brán poháňané motormi, tak u brán EFAFLEX, ako aj u brán iných výrobcov.

 • Sú brány EFAFLEX použiteľné tiež v dopravnej technike?

  Sú brány EFAFLEX použiteľné tiež v dopravnej technike?

  Rýchlobežné brány EFAFLEX sa môžu inštalovať tiež v spojení s automatickými transportnými systémami alebo valčekovými dopravníkmi. Výhody našich rýchlobežných brán sa uplatňujú hlavne v dopravnej technike, pretože brány sú často veľmi frekventované v automatizovanej logistike.

 • Ako musím postupovať po kolízii s bránami ACS?

  Ako musím postupovať po kolízii s bránami ACS?

  Po kolízii sa stlačením gombíka na riadení vyjde brána pomaly hore. Vyrazená dolná časť závesu brány sa pritom automaticky pomocou zavádzacích zariadení opäť zatiahne. Správnosť zasadenia závesu je kontrolovaná elektronicky. Pri pohybe zatvárania sa potom spúšťa automatická prevádzka.

 • Rád by som si niekedy brány EFAFLEX prezrel v praxi. Je to realizovateľné?

  Rád by som si niekedy brány EFAFLEX prezrel v praxi. Je to realizovateľné?

  Existujú dve možnosti. Môžete nás navštíviť na niektorom z početných veľtrhov, informácie k tomuto nájdete v bode menu "Veľtrhy". Ďalej Vám radi ponúkame možnosť, prezrieť si s Vašim príslušným zástupcom brány používané u niektorého z našich spokojných zákazníkov.

 • Ako môžu rýchlobežné brány EFAFLEX pracovať tak rýchlo a bez opotrebenia?

  Ako môžu rýchlobežné brány EFAFLEX pracovať tak rýchlo a bez opotrebenia?

  Rýchla práca, ktorá súčasne nespôsobuje opotrebenie u rýchlobežných brán EFAFLEX spočíva na niekoľkých základoch. Šetrné zrýchľovanie a spomaľovanie pomocou frekvenčného meniča alebo podpora pri otváraní pomocou zväzkov pružín alebo závaží. U našich brán série S sa naviac uplatňuje vedenie závesu brán nepodliehajúce opotrebeniu pomocou špirály EFAFLEX.

 • Môžem nechať moje brány EFAFLEX urobiť vo farbách našej firmy?

  Môžem nechať moje brány EFAFLEX urobiť vo farbách našej firmy?

  Toto je závislé od typu brán. V zásade je možné brány farebne urobiť veľmi individuálne, napríklad lamely brán EFA-SST môžu byť lakované práškovou metódou v každej farbe z RAL farebnej škály.

 • Prečo je v logu firmy EFAFLEX leopard?

  Prečo je v logu firmy EFAFLEX leopard?

  Leopard je najrýchlejšie terestrické zviera na svete a spája pritom jedinečným spôsobom rýchlosť a estetiku. Z tohoto dôvodu perfektne reprezentuje rýchlobežné brány EFAFLEX.

 • Dodávajú sa rýchlobežné brány EFAFLEX tiež v špeciálnych prevedeniach (napr. pre výbušné prostredie alebo pôsobenie laseru)?

  Dodávajú sa rýchlobežné brány EFAFLEX tiež v špeciálnych prevedeniach (napr. pre výbušné prostredie alebo pôsobenie laseru)?

  Pre špeciálne požiadavky ponúka EFAFLEX špeciálne riešenie. Brány EFA-SST sa môžu dodávať v prevedení, ktoré spĺňa všetky požiadavky pre výbušné prostredie. Ďalšie špeciálne prevedenie brán EFA-SST bolo vyvinuté tak, aby zodpovedalo všetkým predpisom pri kontakte s laserovými lúčmi.

 • Čo sa rozumie pod pojmom Crash systém?

  Čo sa rozumie pod pojmom Crash systém?

  Crash systémy znižujú pri kolíziách vzniknuté škody. EFAFLEX ponúka dva rôzne Crash systémy, v závisloti na typoch brán.
  1) EFA-ACS: Active Crash systém sa používa v typoch našich brán série S. Pri kolízii v dolnej oblasti závesu brán sa najspodnejší modul uvoľní až do výšky 100 cm na obidvoch stranách. Záves sa potom pohybuje zníženou rýchlosťou do hornej koncovej polohy, pritom prebieha zavádzanie závesu do vodiacich líšt.
  2) EFA-EAS: Tu sa spodná časť závesu brány na obidvoch stranách vytlačí z vedenia. Pomocou ručnej páky je možné ukončovací štít vrátiť do vedenia závesu.

 • Aký je rozdiel medzi rýchlosťou otvárania a rýchlosťou závesu brán?

  Aký je rozdiel medzi rýchlosťou otvárania a rýchlosťou závesu brán?

  Maximálna rýchlosť závesu brány popisuje rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v priebehu operácie otvárania. Štandardná, z výroby nastavená rýchlosť otvárania oproti tomu popisuje rýchlosť, s ktorou sa brány priemerne otvárajú. Pomocou šetrného zrýchľovania a spomaľovania (dosahovaného frekvenčným meničom) dochádza ku zrýchleniu podľa rovnakej krivky, z ktorej vychádza priemerná rýchlosť

 • Ako funguje samočinné núdzové otváranie?

  Ako funguje samočinné núdzové otváranie?

  Pri samočinnom núdzovom otváraní sa dvere po zatiahnutí ručnej páky pohybujú silou napnutia pružín alebo pomocou závažia smerom do hornej koncovej polohy. Tak je možné aj pri výpadku prúdu otvárať brány a prechádzať nimi.

 • Máte vo výrobnom programe tiež horizontálne otvárajúce sa brány?

  Máte vo výrobnom programe tiež horizontálne otvárajúce sa brány?

  Naše rýchlobežné skládacie brány série F sa otvárajú horizontálne. To má výhodu, že je ihneď kompletne voľná celá výška prejazdu.

 • Je možné integrovať do mojich rýchlobežných brán EFAFLEX dvere pre chodcov?

  Je možné integrovať do mojich rýchlobežných brán EFAFLEX dvere pre chodcov?

  Závisí to na type brán. Niektoré naše brány, ako napríklad EFA-SST a EFA-SFT môžu byť vybavené integrovanými dvermi pre chodcov. V prípade záujmu kontaktujte prosím Vášho príslušného zástupcu.

 • Ako veľké môžu byť maximálne moje rýchlobežné brány EFAFLEX?

  Ako veľké môžu byť maximálne moje rýchlobežné brány EFAFLEX?

  Aj toto závisí od typu brán. Niektoré naše brány môžu byť vyrobené s maximálnymi šírkami 10 metrov a maximálnymi výškami 8 metrov.

 • Čo znamená hodnota U?

  Čo znamená hodnota U?

  Hodnota U, nazývaná tiež súčiniteľ priestupu tepla, je miera pre priestup tepelného prúdu cez jednu alebo viac vrstiev materiálu, keď sú na obidvoch stranách rozdielne teploty. Udáva množstvo energie, ktoré pretečie za jednu sekundu plochou 1 m², keď sa teploty vzduchu na obidvoch stranách staticky odlišujú o 1 K. Čím vyšší je súčiniteľ priestupu tepla, tým horšia je tepelne izolačná vlastnosť látky. Naše rýchlobežné špirálové brány EFA-SST dosahujú vďaka inovovaným lamelám EFA-THERM hodnoty U až 0,7 W/m²K (v závislosti od závesu).

 • Čo sú lamely EFA-THERM?

  Čo sú lamely EFA-THERM?

  Lamely nového druhu EFA-THERM majú dvojité steny,ktoré sú termicky oddelené. Podľa hrúbky lamiel (lamely EFA-THERM existujú v rôznych hrúbkach 40, 60 a 80 mm) dosahujú brány týmto vynikajúce tepelne izolačné hodnoty až 0,7 W/m²K. Lamely EFA-THERM sa dodávajú pre naše rýchlobežné špirálové brány EFA-SST.

 • Čo sú lamely EFA-CLEAR?

  Čo sú lamely EFA-CLEAR?

  Lamely EFA-CLEAR sú priehľadné lamely z akrylového skla. Dodávajú aj v prevedení s dvojitými stenami, ktoré sú termicky oddelené a môžu tak prispievať k lepšej tepelnej izolácii brán. Lamely EFA-CLEAR sa dodávajú pre naše rýchlobežné špirálové brány EFA-SST.

 • Ako pôsobí vyváženie pomocou pružín alebo závaží?

  Ako pôsobí vyváženie pomocou pružín alebo závaží?

  Pružiny, resp. závažia podporujú motor pri otváraní brán. Okrem toho zaisťujú pri stlačení ručnej páky, aby brány bolo možné otvoriť aj v prípade výpadku elektrického prúdu.

 • Ako pôsobí frekfenčný menič?

  Ako pôsobí frekfenčný menič?

  Frekvenčný menič zaisťuje, aby brány v koncových polohách bežali pomalšie. Šetrným zrýchľovaním a spomaľovaním sa dosahuje beh s nižším opotrebením materiálu a tým dlhšou životnosťou.

 • Je možné riadenie brán EFAFLEX integrovať do už existujúcich obvodov riadenia a regulácie?

  Je možné riadenie brán EFAFLEX integrovať do už existujúcich obvodov riadenia a regulácie?

  Naše riadenia brán sú vybavené príslušnými rozhraniami. Práve cez tieto rozhrania je možné odosielať rôzne riadiace inštrukcie na riadenie brán alebo zadávať dotazy o stave riadenia.

 • Je možné dovybaviť EFA-SCAN aj u už existujúcich zariadení brán?

  Je možné dovybaviť EFA-SCAN aj u už existujúcich zariadení brán?

  EFA-SCAN, prvý laserový skener pre použitie na bránach, sa u nových brán montuje úsporne z hľadiska miesta priamo v ráme brány. U už existujúcich zariadení brán je možné EFA-SCAN jednoducho dovybaviť pomocou stĺpika, ktorý súčasne slúži ako ochrana proti nájazdu.