• Rýchlobežné špirálové brány EFA-SST®
  • Rýchlobežné špirálové brány EFA-SST®
  • Rýchlobežné turbobrány EFA-STT®
  • Rýchlobežné skládacie vráta EFA-SFT®
  • Vzduchotesné rýchlobežné rolovacie brány EFA-SRT® CR
  • Rýchlobežné skládacie vráta EFA-SFT®
  • Rýchlobežné turbobrány EFA-STT®

Rýchlobežné špirálové brány EFA-SST®


Séria S

Rýchlobežné špirálové brány EFA-SST®


Séria S

Rýchlobežné turbobrány EFA-STT®


Séria S

Rýchlobežné skládacie vráta EFA-SFT®


Séria F

Vzduchotesné rýchlobežné rolovacie brány EFA-SRT® CR


Séria CR

Rýchlobežné skládacie vráta EFA-SFT®


Séria F

Rýchlobežné turbobrány EFA-STT®


Séria S

Sme lídrom svetového trhu v oblasti rýchlobežných brán pre priemyselnú oblasť. EFAFLEX je vedúcim výrobcom priemyselných, rolovacích a skladacích brán.

Montáž, servis a opravy realizujeme výlučne len  EFAFLEX - om  zaškolenými pracovníkmi.